تمامی محصولات این وبسایت دارای مجوز بهداشت بوده و کالای غیر مجاز به هیچ عنوان در زوج کالا عرضه نمی گردد.

مجوز

مجوز فروش کاندوم و اسپری تاخیری و محصولات زناشویی

تصویری از مجوز اسپری های تاخیری اپتیمکس :

اسپری تاخیری اپتیمکس

 

این تصویری از مجوز های کاندوم Xdream می باشد :

مجوز بهداشت کاندوم

 

تصویری از مجوز محصولات Emotion :

محصولات Emotion